CJUE. Dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în funcție


02 Iulie 2020

Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat. Atunci când lucrătorul, în cursul acestei perioade, a ocupat un nou loc de muncă, acesta va putea invoca drepturile corespunzătoare perioadei în care a ocupat acest loc de muncă numai în raport cu noul angajator.

Cauza C-762/18 o privește pe QH, fostă angajată a unei școli în Bulgaria. Aceasta a fost concediată prima dată și apoi a fost reintegrată în muncă, după ce o hotărâre judecătorească a declarat nelegală concedierea ei. Ulterior, QH a fost concediată a doua oară.
QH a introdus o acțiune împotriva școlii în vederea obținerii, printre altele, a plății unei indemnizații pentru un concediu anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa. Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Curtea Supremă de Casație, Bulgaria), sesizată în ultimă instanță, nu i-a admis cererea.
În aceste condiții, QH a sesizat Rayonen sad Haskovo (Tribunalul de Raion din Haskovo, Bulgaria), cu o acțiune împotriva Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, având ca obiect repararea prejudiciilor pe care aceasta pretinde că le-a suferit ca urmare a încălcării, de către aceasta din urmă, a dreptului Uniunii.
Cauza C-37/19 prezintă o situație de fapt similară cu cea din cauza C-762/18 în ceea ce o privește pe CV, fostă angajată a Iccrea Banca, instituție de credit italiană.
CV a fost reintegrată în muncă în urma anulării concedierii sale printr-o hotărâre judecătorească care a constatat nelegalitatea acestea. Contractul de muncă al CV a fost, ulterior, reziliat din nou. Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia) a fost sesizată în ultimă instanță cu acțiunea CV având ca obiect obligarea Iccrea Banca la plata unei indemnizații pentru concediul plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa.
Instanțele bulgară și italiană au decis să sesizeze Curtea de Justiție pe calea unei trimiteri preliminare. Rayonen sad Haskovo solicită Curții să stabilească dacă dreptul Uniunii (Directiva 2003/88/CE) trebuie interpretat în sensul că un lucrător, în circumstanțele descrise, are dreptul la concediu anual plătit pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea sa în muncă, chiar dacă, în această perioadă, el nu a lucrat efectiv în serviciul angajatorului. În plus, Rayonen sad Haskovo și Corte suprema di cassazione solicită Curții să stabilească dacă dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că un lucrător, în circumstanțele descrise, are dreptul la o indemnizație pecuniară pentru compensarea concediului anual plătit neefectuat în perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrare.
Prin hotărârea sa din 25 iunie 2020, CJUE răspunde în mod afirmativ la ambele întrebări.
Curtea amintește, mai întâi, jurisprudența sa (Hotărârea Curții din 4 octombrie 2018 în cauza C-12/17, Dicu) potrivit căreia, atunci când un lucrător nu este capabil să își îndeplinească atribuțiile pentru un motiv imprevizibil și independent de voința sa, precum o boală, dreptul la concediu anual plătit nu poate fi subordonat obligației de a fi lucrat efectiv.
Curtea observă, în continuare, că, la fel ca atunci când apare o incapacitate de muncă pe motiv de boală, faptul că un lucrător a fost lipsit de posibilitatea de a lucra din cauza unei concedieri considerate ulterior nelegală este, în principiu, imprevizibil și independent de voința acestui lucrător.
Curtea concluzionează din aceasta că perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în muncă a lucrătorului trebuie asimilată unei perioade de muncă efectivă în vederea stabilirii drepturilor la concediu anual plătit. În consecință, un lucrător concediat nelegal, apoi reintegrat în muncă, în conformitate cu dreptul național, în urma anulării concedierii sale printr-o hotărâre judecătorească, are dreptul la concediu anual plătit dobândit în această perioadă.
Curtea subliniază că, dacă lucrătorul reintegrat este din nou concediat sau dacă relația sa de muncă, după reintegrare, încetează din orice motiv, acesta are dreptul la o indemnizație pentru concediu anual plătit neefectuat care a fost dobândit în perioada dintre concedierea nelegală și reintegrare.
Curtea precizează totodată că, dacă lucrătorul, în cursul perioadei cuprinse între concedierea nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, a ocupat un nou loc de muncă, acesta nu va putea invoca drepturile sale la concediu anual plătit corespunzătoare
perioadei în care a ocupat acest loc de muncă decât în raport cu noul angajator.
Sursa: comunicat CJUE

    Legea 136/2020 a carantinării şi izolării intră de azi în vigoare. În ce condiții se instituie.
    Legea a fost publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Această lege reglementează unele măsuri necesare în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi li...
citeste mai mult
    Ghidul onorariilor minimale ce vor intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2021
    UNBR a adoptat, în data de 18.07.2020, Tabloul onorariilor minimale, care va întra în vigoare din 01.01.2021, conform minutei ședințelor din 17-18 iulie 2020, publicată de UNBR. Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele: A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL si NECON...
citeste mai mult
    CCR. Dispozițiile art.164 alin. (1) din Codul civil sunt neconstituționale
    Joi, 16 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Codul civil, care au următorul cuprins: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debi...
citeste mai mult
    DECIZIA CCR nr. 458 / 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor măsuri aferente instituirii carantinei
    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii Decide: Admite excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guve...
citeste mai mult
    Sancțiunea aplicabilă în cazul introducerii de mai multe ori a aceleiași cereri de chemare în judecată
    Inroducerea aceleiași cereri de chemare în judecată de 4 ori, fiecare cerere fiind anulată în condițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, reprezintă o exercitare cu rea-credință a dreptului de sesizare a instanței, situație care impune aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art. 187 ali...
citeste mai mult
    CJUE. Dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în funcție
    Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat. Atunci când lucrătorul, în ...
citeste mai mult
    Condițiile înscrierii unei fapte în cazierul fiscal
    Prevederile art. 4 alin. (1) din O. G. nr. 39/2015 statuează că “în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care p...
citeste mai mult
    CCR. Excepție de neconstitutionalitate privind art. 146^1 CPP, admisa
    În ziua de 23 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.146^1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane. În urma deliberărilor, Curtea Con...
citeste mai mult
    Modificările aduse CP în materia liberării condiționate, la CCR
    La data de 18.06.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PLx 286/2018). Potrivit legii, nu benef...
citeste mai mult
    C.C.R. A DESFIINTAT OBLIGATIVITATEA MEDIERII
    Lovitura extrem de dura pentru mediatori. Curtea Constitutionala a decis azi că sunt neconstituţionale dispoziţiile care prevăd că părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, precum şi respingerea, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, a ...
citeste mai mult
    Noua Lege “europeana” pentru IMM-urile din Romania
    In data de 8 aprilie 2014, la doar o luna de la preluarea mandatului de Ministru al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turismului de catre domnul Florin Nicolae Jianu, modificarile la Legea IMM-urilor au fost adoptate de Camera Deputatilor cu 318 voturi “pentru” si 0 “im...
citeste mai mult
    NIVELUL ACCIZEI LA TIGARETE S-A MAJORAT DE LA 1 APRILIE 2014
    In perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015, acciza specifica la tigarete va fi de 59,77 euro/1.000 de tigarete, fata de 56,71 euro/1.000 de tigarete in prezent, determinata pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul din 2013, iar acciza ad valorem va scadea de la 19% la 18%. C...
citeste mai mult
    NOI MODIFICARI LEGISLATIVE PENTRU ZILIERI
    Incepand cu 17 iunie 2014 tariful pe ora al zilierului nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, prevederea din actuala reglementare potrivit careia remuneratia bruta nu poate depasi 10 lei/ora nu isi va mai gasi aplicabilit...
citeste mai mult
    BLOCAREA CONTURILOR DE CATRE FISC – POSIBILA DOAR CU O COMUNICARE PREALABILA
    Noile reglementari prevazute in OUG nr. 8/2014 stabilesc ca pentru stingerea creantelor fiscale, Fiscul va putea pune poprire pe conturile bancare ale contribuabilor doar la implinirea termenului de 30 de zile de la data la care au comunicat acest lucru contribuabililor. Aceasta masura a...
citeste mai mult
    S-AU REDUS DOBANZILE DE INTARZIERE PENTRU NEACHITAREA LA TIMP A TAXELOR
    Incepand cu 1 martie 2014 dobanzile de intarziere pentru neachitarea la timp a taxelor s-au redus la 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, de la 0,04% cat era pana in prezent. Penalitatea de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere a ramas in vigoare. Cadru legal: OUG nr. 8/2014 publica...
citeste mai mult
Legislatie1.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legislatie2.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator